دسته بندی:

فرهنگ تولید و توسعه در ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

استانداراصفهان در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد : فرهنگ تولید و توسعه در ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان که هفته گذشته در مراسمی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تعرفه ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن ، افزایش می یابد

قائم مقام مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن ، افزایش مییابد به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان در اولینگردهمایی و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ایجاد شتاب دهنده‌ها؛ ارمغان دوره نهم اتاق اصفهان / حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از تبدیل جوانان مستعد به فعالان اقتصادی توانمند

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: ایجاد شتاب دهنده‌ها؛ ارمغان دوره نهم اتاق اصفهان / حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از تبدیل جوانان مستعد به فعالان اقتصادی توانمند به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با اجرای ۲۶ فلای تاندیش انجام شد؛ ریخته‌گری ۲۰۲ ذوب متوالی در ماشین شمارۀ ۴

با اجرای ۲۶ فلای تاندیش انجام شد؛ ریخته‌گری ۲۰۲ ذوب متوالی در ماشین شمارۀ ۴ به گزار ش دنیای اسرار:کارکنان توانمند و پرتلاش ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

فولاد مبارکه، سازمانی موفق در بلوغ فکری، چابکی، نوآوری و انسجام است

فولاد مبارکه، سازمانی موفق در بلوغ فکری، چابکی، نوآوری و انسجام است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل فولاد مبارکه در جلسۀ ارزیابی شانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیت ایران که از شانزدهم ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

فولاد مبـارکه با سرمایه‌گذاری در توسعه‌ها به دستاوردهای بزرگی رسیده است

فولاد مبـارکه با سرمایه‌گذاری در توسعه‌ها به دستاوردهای بزرگی رسیده است به گزارش دنیای اسرار:دکتر غریب‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در هشتمین همایش ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

معاون قضایی دادستان کل کشور: فولاد مبارکه شاهکار صنعت ایران است

معاون قضایی دادستان کل کشور: فولاد مبارکه شاهکار صنعت ایران است به گزارش دنیای اسرار:سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ترویج نظام های مشارکت سازمانی وظیفه همگانی است

مهندس یزدی زاده در همایش نقش مدیران درنظام پیشنهادها: ترویج نظام های مشارکت سازمانی وظیفه همگانی است به گزارش دنیای اسرار:مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در همایش ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تعرفه ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن ، افزایش می یابد

قائم مقام مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن ، افزایش می یابد به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان در اولین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تفکر خلاق کارکنان و نظام پیشنهادها موجب افزایش بهره وری می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت : تفکر خلاق کارکنان و نظام پیشنهادها موجب افزایش بهره وری می شود به گزارش دنیای اسرار:همایش آموزشی مدیریت مشارکت در سازمان به همت ادامه خبر

منتشر شده در