دسته بندی:

ارزیابی و برنامه ریزی الگوی شهر دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهر اصفهان

تفاهم ‌نامه شهر دوستدار سالمند با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اصفهان امضا شد؛ ارزیابی و برنامه ریزی الگوی شهر دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهراصفهان تفاهم ‌نامه سه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سفیر روسیه در سازمان ملل: نشست ورشو مخرب امنیت منطقه است

سفیر روسیه در سازمان ملل: نشست ورشو مخرب امنیت منطقه است   نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد ، نشست ورشو را یک گردهمایی ضد ایران دانست و ادامه خبر

منتشر شده در