دسته بندی:

کارآفرینی در ایران فنری ضخیم است که شتاب بیشتری نسبت به خارج از کشور دارد

مدیرعامل هلدینگ پارس:کارآفرینی در ایران فنری ضخیم است که شتاب بیشتری نسبت به خارج از کشور دارد به گزارش دنیای اسرار:اصفهان-مدیرعامل هلدینگ پارس با بیان اینکه کار آفرینی مانند فنر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش را به جامعه منتقل کنید

مدیرعامل تاصیکو در جلسه ویدیوکنفرانس مدیران روابط عمومی:  اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش را به جامعه منتقل کنید به گزارش دنیا ی اسرار:مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

EPS دوبرابر شد / تمام اهداف عملیاتی سال ۹۸ هلدینگ محقق شد

مدیرعامل تاصیکو در جلسه مدیران عامل شرکت های تابعه خبر داد: EPS  دوبرابر شد / تمام اهداف عملیاتی سال ۹۸ هلدینگ محقق شد به گزارش دنیای اسرار: اولین جلسه شورای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

نهضت داخلی سازی در ذوب آهن اصفهان با تولید ریل تبلور پیدا کرده است

مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در نمایشگاه minex ۲۰۱۹ نهضت داخلی سازی در ذوب آهن اصفهان باتولید ریل تبلور پیدا کرده است   به گزارش دنیای اسرار:نشست خبری دکتر سلیمانی، مدیرعامل هلدینگ صدر ادامه خبر

منتشر شده در