به گزارش دنیای اسرار:نماینده مردم پیرانشهر و سردشت گفت: کاهش بروکراسی اداری، بزرگ ترین ثمره طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بوده که عمده مشکلات را برطرف کرده است.

کمال حسینپور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی  درخصوص طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی اظهار داشت: طرحیکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی جزو طرح های مثبت وزارت نیرو طی سال های اخیر بوده که توانسته بروکراسی اداریرا کمتر کند.
وی افزود: در بسیاری از مواقع روستاهایی که درنزدیکی شهرها بودند درگرفتن برخی خدمات دچار مشکل می شدند که با اجرای این طرحمشکلات این چنینی تا حد قابل توجهی برطرف شده است.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت با بیان اینکهاقدام وزارت نیرو در پروژه های زیرساختی قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: با اجرایطرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، مشکلات روستائیان حل شده ومدیریت منسجمی برای آب و فاضلاب استان ها شکل گرفته که می توان آثار اجرای این طرحرا در سال های آتی مشاهده کرد.
وی با اشاره به مزایای طرح یکپارچه سازی شرکت هایآب و فاضلاب شهری و روستایی افزود: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از موازی کاری شرکتهای آبفا در تصمیم گیری ها، در کاهش هزینه ها و افزایش راندمان کاری نقش بسزاییدارد.
حسین پور اجرای این طرح را مثبت دانسته و اذعانکرد: یکی از عمده اهداف طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا توجه ویژه به روستاها ومحرومیت زدایی بوده که اگر اجرای این طرح تدوام پیدا کند، باعث موفقیت و رشد کشورمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *