رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ازآغاز کشت گیاهان دارویی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش  دنیای  اسراربه نقل ازموج، آبتین میرطالبی گفت:کشت گیاهان دارویی در بیش از ۶۰۷ هکتار از رویشگاه های منابع طبیعی استان اصفهان آغاز شد.

وی افزود:کاشت بذرگیاهان دارویی آنغوزه، آویشن،کتیرا، کرفس کوهی و باریجه در رویشگاه های منابع طبیعی استان آغاز شده است.

میرطالبی از کشت این محصولات در شهرستان های خوروبیابانک، فریدونشهر و سمیرم خبرداد و افزود: این گیاهان دارویی حدود پنج تا هفت سال آینده قابل برداشت است.

وی افزود: گونه های گیاهی استان به کشورهای اروپایی و هندوستان صادر می شود.

گفتنی است؛ وسعت مراتع طبیعی استان اصفهان بیش از ۹ میلیون هکتار است که بیش از۶میلیون هکتار آن گیاهان دارویی روییده است.