در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

عرضه دستاوردهای سامانه های ۱۲۲ و ۱۵۲۲ در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان پایگاه خبری دنیای اسرار:دستاوردها و مراحل ارائه خدمات سامانه های ۱۲۲ و ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان در بیست و چهارمین نمایشگاه    بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری (اتوکام) به نمایش گذاشته شد.  در این نمایشگاه که روزهای ۲۱ تا