دسته بندی:

خدمات آبفای هرمزگان به صورت الکترونیکی ارائه می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار بندرعباس -معاون امور مشترکان آبفای هرمزگان گفت:از ابتدای اردیبهشت ماه امسال، طرح ارائه خدمات آبفا به مشترکان به صورت الکترونیکی با هدف تنوع بخشی خدمات الکترونیکی، ادامه خبر

منتشر شده در