خدمات آبفای هرمزگان به صورت الکترونیکی ارائه می شود

خدمات آبفای هرمزگان به صورت الکترونیکی ارائه می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار بندرعباس -معاون امور مشترکان آبفای هرمزگان گفت:از ابتدای اردیبهشت ماه امسال، طرح ارائه خدمات آبفا به مشترکان به صورت الکترونیکی با هدف تنوع بخشی خدمات الکترونیکی، تسهیل و تسریع ارائه می شود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش علی رضایی سردره بیان داشت: خدمات آبفای هرمزگان در قالب