دسته بندی:

افزایش بیش از ۳۰ درصد مصرف آب شرب و بهداشت در اصفهان

با شروع فصل گرما وراه اندازی کولرهای آبی صورت می گیرد: افزایش بیش از ۳۰ درصد  مصرف آب شرب و بهداشت  در اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آبفا استان ادامه خبر

منتشر شده در