وظیفه شناسی آتش نشانی که در سفر خانوادگی جان یک کودک را نجات داد

وظیفه شناسی آتش نشانی که در سفر خانوادگی جان یک کودک را نجات داد

پایگاه خبری دنیای اسرار   وظیفه شناسی آتش نشانی که در سفر خانوادگی جان یک کودک را نجات داد قدردانی ویژه خانواده پسربچه از آتش نشان مصدوم   وظیفه شناسی زمان و مکان نمی شناسد؛ آتش نشان اصفهانی که برای تفریح به همراه خانواده خود به شهر محلات رفته بود، در سفر خانوادگی هم وظیفه