در راستای اشتغال افراد جویای کار طرح آموزش دوگانه در صنعت نماچینی آجر پیاده سازی می گردد

در راستای اشتغال افراد جویای کار طرح آموزش دوگانه در صنعت نماچینی آجر پیاده سازی می گردد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: در راستای اشتغال افراد جویای کار طرح آموزش دوگانه در صنعت نماچینی آجر پیاده سازی می گردد به گزارش دنیای اسرار، در راستای تحقق رونق تولید و و اشتغال افراد جویای کار، طرح آموزش دوگانه در صنعت نماچینی آجر پیاده سازی می گردد. در این خصوص

مسابقات آزاد مهارت “کشوری” نماچینی آجربا همکاری گروه کارخانجات آجرنماچین اصفهان برگزار می گردد

مسابقات آزاد مهارت “کشوری” نماچینی آجربا همکاری گروه کارخانجات آجرنماچین اصفهان برگزار می گردد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: مسابقات آزاد مهارت “کشوری” نماچینی آجربا همکاری گروه کارخانجات آجرنماچین اصفهان برگزار می گردد به گزارش  دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیر کل استان در تکمیل این خبر گفت: مسابقات آزاد مهارت با هدف ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در کشور، جلب نظر بنگاه¬های اقتصادی،

اولین کارگاه آموزشی دو روزه نماچینی آجر ویژه متقاضیان از سراسر کشور

اولین کارگاه آموزشی دو روزه نماچینی آجر ویژه متقاضیان از سراسر کشور

با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و گروه کارخانجات آجرنماچین برگزار گردید: اولین کارگاه آموزشی دو روزه نماچینی آجر ویژه متقاضیان از سراسر کشور به گزارش دنیای اسرار: با هدف بالا بردن سطح مهارت نماچینی آجر در جامعه، برای اولین بار کارگاه آموزشی دوروزه نماچینی آجر ویژه ۵۰ نفر از