۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهر جدید بهارستان

۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهر جدید بهارستان

۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهر جدید بهارستان به گزارش دنیای اسرار:شهردار شهر جدید بهارستان: در سال ۹۷ شهرداری بهارستان ۶۷ درصد در جذب بودجه رشد داشته است.داوود بحیرایی شهردار شهر جدید بهارستان در جمع خبرنگاران بودجه این شهر را در سال ۹۷، ۵۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: تا کنون ۸۴ درصد بودجه