اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های بیابان زدایی

اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های بیابان زدایی

اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های بیابان زدایی ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های بیابان زدایی در آران و بیدگل اختصاص یافت. به گزارش دنیای اسرار، مرکز اصفهان ؛ فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اجرای طرح بیابانزدایی و تثبیت شن های روان، عملیات گسترده مالچ پاشی و مبارزه با حرکت

بازدید سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از جاده آران وبیدگل- گرمسار

بازدید سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از جاده آران وبیدگل- گرمسار

پایگاه خبری دنیای اسرار: بازدید سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از جاده آران وبیدگل- گرمسار در استان اصفهان ۲۵ کیلومتر از این مسیر زیرسازی انجام شده و ۲۰ کیلومتر در دست مطالعه است. به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، حمیدرضا امیرخانی سرپرست راه وشهرسازی استان به همراه نمایندگان بلند پایه