انتقال آب خزر به کویر خطرناک است

انتقال آب خزر به کویر خطرناک است

نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها: انتقال آب خزر به کویر خطرناک است نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها گفت: طرح انتقال آب خزر به کویر و استان سمنان یک طرح ناپخته و یک شوخی خطرناک است. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از ایرنا، سید علی آقا میری روز پنجشنبه در