دسته بندی:

گزارش تصویری افتتاح نخستین مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛نخستین مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان بهره برداری شد عکاس:احسان حسین آبادی

منتشر شده در