خرید تضمینی ۴۰۰۰ تُن گندم از بهره برداران استان اصفهان

خرید تضمینی ۴۰۰۰ تُن گندم از بهره برداران استان اصفهان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: تاکنون چهار هزار تن گندم از بهره برداران استان اصفهان خرید تضمینی شده است. به گزارش  دنیای اسرار:محمود ابراهیمی اظهار کرد: این میزان گندم از ابتدای خرداد تاکنون از گندم کاران این استان در مناطق مختلف خریداری شده است. وی ارزش این میزان گندم خریداری شده را

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ،درگام دوم انقلاب

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ،درگام دوم انقلاب

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ،درگام دوم انقلاب طبق برنامه زمانی پیش بینی شده، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای  اسلامی در اسفندماه سال جاری برگزار می گردد. به گزارش دنیای اسرار:شنیده ها حکایت از آن دارد که محمود ابراهیمی، مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری اصفهان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان