دسته بندی:

ایجاد شور و نشاط و دوری از رخوت مهمترین دستاورد این رقابت ها بود

ایجاد شور و نشاط و دوری از رخوت مهمترین دستاورد این رقابت ها بود به گزارش دنیای اسرار:حمیدرضا کشفی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

انگیزه، خلوص نیت، دقت و هنرمندی لازمه کار در روابط عمومی است/ روابط عمومی بیانیه گام دوم انقلاب را عملیاتی کند

انگیزه، خلوص نیت، دقت و هنرمندی لازمه کار در روابط عمومی است/ روابط عمومی بیانیه گام دوم انقلاب را عملیاتی کند به گزارش دنیای اسرار:سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

توسعه زیرساختها و جذب نیروی انسانی متخصص، عمده ترین سرمایه گذاری یک سازمان است/ استفاده از فناوری های نوین برای ارتقاء سلامت اداری ضروری است.

توسعه زیرساختها و جذب نیروی انسانی متخصص، عمده ترین سرمایه گذاری یک سازمان است/ استفاده از فناوری های نوین برای ارتقاء سلامت اداری ضروری است. دنیای اسرار:معاون برنامه ریزی و ادامه خبر

منتشر شده در