پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی آبرسانی به شهر خوانسار

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی آبرسانی به شهر خوانسار

عملیات احداث تصفیه خانه دائمی آب خوانسار تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل و بهره برداری کامل از طرح آبرسانی به خوانسار آن به ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است مدیر آبفای خوانسار خبر داد؛پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی آبرسانی به شهر خوانسار مدیر آبفای خوانسار از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی

کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین آبفا   توسط کارکنان سامانه ۱۵۲۲

کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین آبفا توسط کارکنان سامانه ۱۵۲۲

تمام درگاه های ارتباطی مشترکین آبفای استان اصفهان روزانه مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند. به گزارش دنیای اسرار:مدیردفترسامانه خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضلاب استان گفت: هم اکنون مشترکین از طریق ۶ درگاه مختلف خدمات شرکت را دریافت می کنند که به منظور اطمینان از کارکرد صحیح آن ها، توسط کارکنان سامانه

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای  آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب به گزارش دنیای اسرار:پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها  با حضور بیش ۱۸۵ کودک و دانش آموز و ۳۲ مدیر و مربی مهد کودک  در خانه فرهنگ آب اصفهان برگزارشد رئیس خانه