آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی درآبفای استان اصفهان

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی درآبفای استان اصفهان

در پی دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر تشکیل ستاد تنش آبی در استان ها، نخستین جلسه ستاد تنش آبی در آبفای استان اصفهان برگزار شد. به گزارش دنیای اسرار،در این جلسه که با حضور مدیرعامل، معاونان و برخی مدیران مرتبط برگزار شد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در