دسته بندی:

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی درآبفای استان اصفهان

در پی دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر تشکیل ستاد تنش آبی در استان ها، نخستین جلسه ستاد تنش آبی در آبفای استان اصفهان برگزار شد. ادامه خبر

منتشر شده در