دسته بندی:

انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای اصفهان

 به گزارش دنیای اسرار:تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای استان اصفهان میان حوزه هنری و آبفای استان اصفهان منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنری استان اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در