انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای اصفهان

انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای اصفهان

 به گزارش دنیای اسرار:تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای استان اصفهان میان حوزه هنری و آبفای استان اصفهان منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنری استان اصفهان در یک دوره زمانی چهار ماهه اقدام به جمع آوری، مصاحبه، پیاده سازی، تدوین و انتشار خاطرات حداقل ۲۵۰ نفر از رزمندگان، جانبازان و ایثارگران