دسته بندی:

جاری بودن زاینده رود برای تامین آب شرب لازم ولی کافی نمی باشد

مدیر آبرسانی شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه میز خدمت اعلام کرد: جاری بودن زاینده رود برای تامین آبشرب لازم ولی کافی نمی باشد به گزارش دنیای اسرار:مدیر آبرسانی شرکت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تغییر رویکرد برنامه های هفته فرهنگی اصفهان، اقدامی قابل تقدیر و انسانی است/ مردم و نیروهای امدادی اصفهان گل کاشتند

استانداراصفهان: تغییر رویکردبرنامه های هفته فرهنگی اصفهان، اقدامی قابل تقدیر و انسانی است/ مردم و نیروهایامدادی اصفهان گل کاشتند پیشنهاد تشکیل جلسه ویژه در حوزه آب استاندار اصفهان گفت: تصمیم ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مخزن ۲هزارمترمکعبی ،خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان

با حضورمدیرکل امورشهری و شوراها استانداری به بهره برداری رسید مخزن ۲هزارمترمکعبی،خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:با ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

در چند سال اخیر  با اصلاح ۱۹۸ مورد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت: جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب  درثانیه در چرخه انتقال و توزیع به ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ۲ اردستان و بهره برداری از چاه جدید زواره

افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ۲ اردستان و بهره برداری از چاه جدید زواره به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با حضور رئیس ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیران شرکتهای تابع وزارت نیرو باید درصدد تنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اصفهان : مدیران شرکتهای تابع وزارت نیروباید درصددتنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند دنیای ادامه خبر

منتشر شده در