بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند

بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند

پایگاه خبری دنیای اسرار -ارومیه: مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی: بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی روزگاری دومین استان پرآب کشور بود اما امروز سیمای کم آبی بر آن سایه انداخته