دسته بندی:

سدهای استان ایلام در آستانه سرریز شدن قرار گرفتند

پایگاه خبری دنیای اسرار-ایلام: معاون آب منطقه ای استان ایلام: سدهای استان ایلام در آستانه سرریز شدن قرار گرفتند معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان ایلام گفت: ادامه خبر

منتشر شده در