دسته بندی:

استاندار اصفهان: نیاز آبی کشاورزان با افزایش خروجی سد در روزهای آینده تامین خواهد شد

استاندار اصفهان: نیاز آبی کشاورزان با افزایش خروجی سد در روزهای آینده تامین خواهد شددکتر عباس رضایی اعلام کرد: برای تامین نیاز آبی کشاورزان در بهمن ماه آب در اختیار ادامه خبر

منتشر شده در