پایداری در تولید بدون توجه به مقوله استاندارد امکانپذیر نیست/تدوین بسته حمایتی سازمان استاندارد برای فعالان اقتصادی/ رعایت کیفیت فرآورده اعم از کیفیت محصول و خدمت مبحث اصلی استاندارد است

پایداری در تولید بدون توجه به مقوله استاندارد امکانپذیر نیست/تدوین بسته حمایتی سازمان استاندارد برای فعالان اقتصادی/ رعایت کیفیت فرآورده اعم از کیفیت محصول و خدمت مبحث اصلی استاندارد است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: پایداری در تولید بدون توجه به مقوله استاندارد امکانپذیر نیست/تدوین بسته حمایتی سازمان استاندارد برای فعالان اقتصادی/ رعایت کیفیت فرآورده اعم از کیفیت محصول و خدمت مبحث اصلی استاندارد است به گزارش دنیای اسرار:حمیدرضا