دسته بندی:

استاندار اصفهان به زیارت امامزاده سلطان سید علی(ع) نایین مشرف شد

پایگاه خبری دنیای اسرار استاندار اصفهان به زیارت امامزاده سلطان سید علی(ع) نایین مشرف شد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین گفت: مهرعلیزاده به زیارت آستان مقدس امامزاده ادامه خبر

منتشر شده در