دسته بندی:

دریافت هرگونه وجه و تعهد مالی در زمان ثبت نام مدارس ممنوع است

پایگاه خبری دنیای اسرار دبیر ستاد ثبت نام دانش آموزان هرمزگان: دریافت هرگونه وجه و تعهد مالی در زمان ثبت نام مدارس ممنوع است بندرعباس – دبیر ستاد ثبت نام ادامه خبر

منتشر شده در