۲۴۹ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شد

۲۴۹ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار-ارومیه: ۲۴۹ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شد رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: از اول اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۵ فروردین سال جاری حدود ۲۴۹ میلیون مترمکعب آب از سدهای منطقه به پیکره دریاچه ارومیه رهاسازی شد. دنیای اسراربه نقل ازایرنا:فرهاد سرخوش روز دوشنبه در