دسته بندی:

۲۴۹ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار-ارومیه: ۲۴۹ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شد رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: از اول اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۵ ادامه خبر

منتشر شده در