حیرت دانشمندان از کشف اختاپوسی عجیب در عمق اقیانوس

حیرت دانشمندان از کشف اختاپوسی عجیب در عمق اقیانوس

حیرت دانشمندان از کشف اختاپوسی عجیب در عمق اقیانوس محققانی که برای شناسایی شگفتی های عمق دریاها تلاش می کنند با استفاده از یک اقیانوس نورد پیشرفته موفق به شناسایی اختاپوسی عجیب با ظاهری شبیه به چتر نجات شده اند. به گزارش  دنیای اسرار، این اختاپوس که توسط اقیانوس نورد ناتیلوس شناسایی شده مانند یک