دسته بندی:

آیین رونمایی از تفاهم نامه همکاری آموزشی اتحادیه صنف خدمات فنی سبک با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

آیین رونمایی از تفاهم نامه همکاری آموزشی اتحادیه صنف خدمات فنی سبک با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به گزارش دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی اداره ادامه خبر

منتشر شده در