رسوب ۴۲۰ هزار کارت‌ ملی هوشمند در ادارات ثبت احوال اصفهان

رسوب ۴۲۰ هزار کارت‌ ملی هوشمند در ادارات ثبت احوال اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار رسوب ۴۲۰ هزار کارت‌ ملی هوشمند در ادارات ثبت احوال اصفهان معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال استان اصفهان گفت: تاکنون برای ۳ میلیون و یک هزار و ۳۹۹ هزار نفر در استان اصفهان کارت ملی هوشمند صادر شده که از این تعداد ۴۲۰ هزار کارت در ادارات ثبت