نشستی صمیمانه با محسن اسلامی (پویا)، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر در حوزه های ادبیات

نشستی صمیمانه با محسن اسلامی (پویا)، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر در حوزه های ادبیات

مصاحبه اختصاصی: نشستی صمیمانه با محسن اسلامی (پویا)،شاعر ، نویسنده و پژوهشگر در حوزه های ادبیات مدیر روابط عمومی مجامع ادبی اصفهان و دبیر انجمن ادبی پگاه اصفهان دنیای اسرار:س- قبل از هر چیز بنیاد شعر و ادبیات را به صورت کوتاه معرفی کنید؟ ج- بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیانمؤسسه‌ای فرهنگی در ایران است