برگ زرین بر افتخارات کاروان مهارتی ایران

برگ زرین بر افتخارات کاروان مهارتی ایران

برگ زرین بر افتخارات کاروان مهارتی ایران؛ کسب مدال برنز رشته امنیت سایبری توسط نخبه ایرانی از استان اصفهان در چهل و ششمین مسابقات جهانی مهارت به گزارش دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان از کسب مدال برنز رشته امنیت سایبری توسط امیرفرزام حسینی نخبه مهارتی ایرانی از استان

تبیین عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به مناسبت هفته دولت

تبیین عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به مناسبت هفته دولت

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: تبیین عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به مناسبت هفته دولت   به گزارش دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیر کل استان ضمن تبریک هفته دولت  از دوم تا هشتم شهریور ماه که یادآور تلاشهای مجاهدانه معلمان بزرگ ایمان و