رفع تصرف و اجرای احکام قضایی از اراضی سازمان ملی در استان اصفهان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال

رفع تصرف و اجرای احکام قضایی از اراضی سازمان ملی در استان اصفهان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال

توسط اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان انجام شد؛ رفع تصرف و اجرای احکام قضایی از اراضی سازمان ملی در استان اصفهان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال  به گزارش دنیای اسرار:در سال ۹۸ اجرای احکام قضایی و رفع تصرف از اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین ومسکن  با ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال در

رفع تصرف از ۹۷ مورد اراضی ملی و دولتی به ارزش ۶۶۳ میلیارد ریال طی سال ۹۷ / آماده باش  یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی استان در ایام تعطیلات نوروزی در سراسر استان

رفع تصرف از ۹۷ مورد اراضی ملی و دولتی به ارزش ۶۶۳ میلیارد ریال طی سال ۹۷ / آماده باش یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی استان در ایام تعطیلات نوروزی در سراسر استان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد؛ رفع تصرف از ۹۷مورد اراضی ملی و دولتی به ارزش ۶۶۳ میلیارد ریال طی سال ۹۷ / آماده باش  یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی استان در ایام تعطیلات  نوروزی در سراسر استان حمیدرضا امیرخانی ضمن ارائه گزارشی از میزان رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی