مجمع عمومی فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین

مجمع عمومی فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین

همزمان با سالروز ارتحال بانو مجتهده امین برگزار می شود؛ مجمع عمومی فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین با حضور طلاب و اساتید مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین، در سالروز ارتحال بانو مجتهده امین، مجمع عمومی فارغ التحصیلان این مؤسسه برگزار می شود. به گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی دفتر