با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود: نخستین جشنواره ملی فناوری انرژی خورشیدی دانشکده دختران نجف آباد

با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود: نخستین جشنواره ملی فناوری انرژی خورشیدی دانشکده دختران نجف آباد

با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود:نخستین جشنواره ملی فناوری انرژی خورشیدی دانشکده دختران نجف آباد به گزارش دنیای اسرار:دانشکده سمیه نجف آباد، دبیر اجرایی اولین دوره جشنواره ملی فناوری انرژی های خورشیدی گفت: این جشنواره ۲۲ آبان ماه ۹۸ با همکاری دانشگاه فنی حرفه ای کشور و وزارت علوم به