مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیرامور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم دنیای اسرار، محمد رضا آریان پور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سال ۱۳۹۴ اهدافی را تهیه کرد که از ابتدای سال ۹۵ ابلاغ شد، گفت: ارائه خدمات  تا افق