دسته بندی:

رایابان پلتفرم ارتباطی جهت اشتغالزایی و رفع مشکلات فناورانه شهروندان است

مهندس حمید امینی، بنیانگذار استارت آپ “رایابان”: رایابان پلتفرم ارتباطی جهت اشتغالزایی و رفع مشکلات فناورانه شهروندان است به گزارش دنیای اسرار:امروزه با پیشرفت علوم بشری، کاربرد دانش در زندگی ادامه خبر

منتشر شده در