کم آبی سبب مهاجرت در شرق کشور شده است

کم آبی سبب مهاجرت در شرق کشور شده است

پایگاه خبری دنیای اسرار بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکل کم آبی در شرق کشور، گفت: سالیانه یک میلیارد متر مکعب از حوزه آب ریز برداشت می کنیم که این موضوع زمینه مهاجرت را به وجود می آورد. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر: مهدی مروج الشریعه صبح سه شنبه در دهمین