دسته بندی:

از سوی استاندار اصفهان اعلام شد: دو روز عزای عمومی در استان اصفهان

از سوی استاندار اصفهان اعلام شد: دو روز عزای عمومی در استان اصفهاندر پی فاجعه تروریستی سیستان و بلوچستان در پیامی از سوی دکتر عباس رضایی روز های شنبه و ادامه خبر

منتشر شده در