سایه سنگین اقتصاد بر تولید

سایه سنگین اقتصاد بر تولید

سایه سنگین اقتصاد بر تولید به گزارش دنیای اسرار:رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی: قانون برای حمایت از تولید و تولید کننده وجود دارد و نیازمند اجرا و نظارت بر آن هستیم. حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به اهمیت ویژه رونق

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد به گزارش پایگا ه خبری دنیای اسرار:تن اصفهان خسته است از آزمون های بسیار، از آمدن ها و رفتن ها، حتی اگر این رفتن ها در راستای اجرای قوانینی باشد که بذات خوب و شایسته است. ساختمان سرد و سنگی استانداری سالهای سال شاهد حضور کسانی