اهمیت ورزش به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در مخابرات منطقه اصفهان

اهمیت ورزش به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در مخابرات منطقه اصفهان

اهمیت ورزش به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در مخابرات منطقه اصفهان به گزارش دنیای اسرار:امروزه صنعت مخابرات در ایران از یک حوزه سرمایه به یک حوزه خدماتی کاربر محور تغییر جهت داده است و توانسته است خدمات خوبی را به مشتریان خودش ارائه دهد . امروزه یکی از مولفه های تاثیرگذار در ارتقای بهره‌وری نیروی