کشف ۲ هزار بسته کاغذ A4 احتکار شده در اصفهان

کشف ۲ هزار بسته کاغذ A4 احتکار شده در اصفهان

مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان خبر داد کشف ۲ هزار بسته کاغذ A4 احتکار شده در اصفهان مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: یک انبار احتکار ۲ هزار بسته کاغذ A4 در اصفهان کشف شد. به گزارش  دنیای اسرار، جواد محمدی فشارکی بیان داشت: در بازرسی از یک انبار ۲ هزار بسته کاغذ

آغاز مرحله نخست طرح ویژه رفع سد معبر در اصفهان

آغاز مرحله نخست طرح ویژه رفع سد معبر در اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار گام مشترک شهرداری و اتحادیه اصناف، آغاز مرحله نخست طرح ویژه رفع سد معبر در اصفهان برای نخستین بار در طرحی مشترک بین شهرداری اصفهان، اتحادیه های صنوف، نیروی انتظامی و پلیس راهور نسبت به رفع سد معبر دو واحد صنفی میوه فروشان و موتور سیکلت فروشان اقدام شد. دنیای اسرار