گشوده شدن ابعاد بیشتری از توطئه اغتشاشات آبان ماه / آمادگی کامل پلیس اصفهان برای تامین امنیت انتخابات

گشوده شدن ابعاد بیشتری از توطئه اغتشاشات آبان ماه / آمادگی کامل پلیس اصفهان برای تامین امنیت انتخابات

گشوده شدن ابعاد بیشتری از توطئه اغتشاشات آبان ماه / آمادگی کامل پلیس اصفهان برای تامین امنیت انتخابات فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه دشمن در صدد است، امنیت موضوعات مهمی از قبیل انتخابات را نیز دچار اشکال کند گفت: در این خصوص برنامه ریزی دقیقی انجام شده و این فرماندهی از آمادگی کامل برای

دستگیری ۳ نفر از محرکان اصلی نا آرامی های اخیر استان اصفهان

دستگیری ۳ نفر از محرکان اصلی نا آرامی های اخیر استان اصفهان

دستگیری ۳ نفر از محرکان اصلی ناآرامی های اخیر استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:فرمانده انتظامی استان ازشناسایی و دستگیری ۳ نفراز لیدرها و محرکان اصلی نا آرامی های اخیر که در شبکه های اجتماعی فضای مجازی اقدام به تحریک شهروندان برای شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد اغتشاش در جامعه می کردند خبر داد.

نیروی انتظامی برای تامین امنیت مردم آمادگی کامل دارد / مقتدرانه با غارت گران اموال عمومی برخورد می کنیم

نیروی انتظامی برای تامین امنیت مردم آمادگی کامل دارد / مقتدرانه با غارت گران اموال عمومی برخورد می کنیم

نیروی انتظامی برای تامین امنیتمردم آمادگی کامل دارد / مقتدرانه با غارت گران اموال عمومی برخورد می کنیم به گزارش دنیای اسرار: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نیروی انتظامی برای تامین امنیت مردم و جامعه، در آمادگی کامل قرار دارد و اجازه شرارت به افراد شرور را نخواهد داد. به گزارش دنیای اسرار، سردار” مهدی