دسته بندی:

بومی سازی ذوب ریل ملی یک افتخار برای ذوب آهن اصفهان و کشور است

سرپرست مدیریت فولادسازی : بومی سازی ذوب ریل ملی یک افتخار برای ذوب آهن اصفهان و کشور است به گزارش دنیای اسرار:افزایش تولید و بومی سازی قطعات و تجهیزات از ادامه خبر

منتشر شده در