دسته بندی:

فزایش ۳۰۰ درصدی تولید قطعات در شرکت پالایش نفت اصفهان

افزایش ۳۰۰ درصدی تولید قطعات در شرکت پالایش نفت اصفهان    به گزارش دنیای اسرار:   تیراژ قطعات تولیدی  برای شرکت پالایش نفت اصفهان نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد  ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم

افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم به گزارش دنیای اسرار:با اجرای پروژۀ احداث سه خط ریلی انبار روباز واحد اسیدشویی، ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف ادامه خبر

منتشر شده در