دسته بندی:

پویش هر هفته – الف – ب – ایران ((ساخت و سازها)) و ((ساز و کارها))

به گزارش دنیای اسرار:گفتگوی تخصصی خبرنگار دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان با آقای مهندسحمید علاقمندان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با محوریت برنامه های سال ادامه خبر

منتشر شده در