دسته بندی:

کلاس اخلاق اسلامی در امامزاده سید داود(ع) خور و بیابانک برگزار می شود

کلاس اخلاق اسلامی درامامزاده سید داود(ع) خور و بیابانک برگزار می شود رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خور و بیابانک گفت: در قالب طرح زندگی به رنگ خدا ادامه خبر

منتشر شده در