اولین گردهمایی علما و فضلای شهرستان خمینی شهر  در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین گردهمایی علما و فضلای شهرستان خمینی شهر در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین گردهمایی علما و فضلای شهرستان خمینی شهر همزمان با ایام شهادت جانسوز بضعه الرسول حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) در هجدهم دی ماه در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.به گزارش دنیای اسرار:امام جمعه خمینی شهر با اشاره به حدیث ثقلین گفت: رسالت ما ترویج و تبلیغ ثقلین است. ایشان تبلیغ قرآن و اهلبیت را