دسته بندی:

اولین گردهمایی علما و فضلای شهرستان خمینی شهر در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.

اولین گردهمایی علما و فضلای شهرستان خمینی شهر همزمان با ایام شهادت جانسوز بضعه الرسول حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) در هجدهم دی ماه در موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) برگزار شد.به ادامه خبر

منتشر شده در