۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان تعیین شدند

۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان تعیین شدند

۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان تعیین شدند مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کرد.  به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان با ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای