دسته بندی:

امکان انتخاب محل اسکان مسافران نوروزی قبل از ورود به اصفهان فراهم شد.

امکان انتخاب محل اسکان مسافران نوروزی قبل از ورود به اصفهان فراهم شد. به گزارش دنیای اسرار رئیس ستاد خدمات نوروزی شهر اصفهان: پیش بینی می شود در ایام نوروز ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، انصافاً ثمرات مؤثری داشته است

در دیدار مدیر و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد : تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، ادامه خبر

منتشر شده در